Kontakt
Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, tv@umk.pl, tel./fax 48 56 611 20 83, ul. Gagarina 17, 87-100 Toruń